Донбаський інститут техніки та менеджменту

Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

Спеціальності

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)

 

Спеціальність

Спеціалізації

 

 

 

Менеджмент і адміністрування

Менеджмент

Менеджмент агробізнесу

Енергетичний менеджмент

Туристичний менеджмент

Готельний і ресторанний менеджмент

Публічне управління та адміністрування

 

Фінанси, банківська справа і страхування

Фінанси

Банківський бізнес

Цифровий банкінг

Митна справа

 

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Диджитал-облік

Аудиторська діяльність

Облік, аудит і оподаткування агробізнесу

Право

Правознавство

 

Технології захисту навколишнього середовища

Екологічна безпека

Екологія

Екологічний контроль та аудит

Інженерія програмного забезпечення

Кібербезпека

Комп’ютерні науки

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Фізична реабілітація

Фізична терапія, ерготерапія

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова справа

Філологія

Філологія (англ. мова)

Навчальний процес здійснюється за денною та заочною формами навчання, а також з використанням інтерактивної системи навчання в режимі он-лайн через Інтернет без відриву від виробництва. За цією системою навчається понад 40% студентів в США й Європейських країнах.

Військова підготовка юнаків здійснюється на базі НТТУ «КПІ» (м.Київ) з подальшим присвоєнням офіцерського звання.

Зарубіжне мовне стажування студентів проходить в Лондоні, Парижі, Ризі.

Контроль знань здійснюється на принципах регулярного рейтингового тестування рівня й обсягу знань учнів, що дозволило відмовитися від традиційних заліково-екзаменаційних сесій.

Термін навчання за спеціальностями:

4 роки із здобуттям кваліфікації «Бакалавр» за денною та 4,5 роки за заочною формою навчання (на базі повної загальної середньої освіти);

1,5 роки із здобуттям кваліфікації «Магістр» за денною та заочною формами навчання (для фахівців з базовою вищою освітою освітнього рівня «Бакалавр» будь-якого напряму). Щоправда, термін навчання в магістратурі буде різний, залежно від академічної різниці.

Друга вища освіта – 2,5 роки (заочна форма навчання) на базі здобутої базової або повної вищої освіти.

 

Вартість навчання у 

Донбаському інституті техніки та менеджменту 

Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
 на 2019-2020 навчальний рік

Спеціальність

Вартість навчання
(за один рік), грн.

Денне відділення (бакалавр)

-          073 Менеджмент

-          121 Інженерія програмного забезпечення

-          227 Фізична терапія, ерготерапія

-          281 Публічне управління та адміністрування

-          071 Облік і оподаткування*

-          072 Фінанси, банківська справа та страхування*

-          101 Екологія*

-          122 Комп’ютерні науки*

-          172 Телекомунікації та радіотехніка*

-          185 Нафтогазова інженерія та технології*

-         292 Міжнародні економічні відносини*

8800

-          081 Право*

10900

Заочне відділення (бакалавр)

-          073 Менеджмент

-          121 Інженерія програмного забезпечення

-          227 Фізична терапія, ерготерапія

-          281 Публічне управління та адміністрування

-          071 Облік і оподаткування*

-          072 Фінанси, банківська справа та страхування*

-          101 Екологія*

-          122 Комп’ютерні науки*

-          172 Телекомунікації та радіотехніка*

-          185 Нафтогазова інженерія та технології*

-          292 Міжнародні економічні відносини*

6500

-          081 Право*

9400

* - ПВНЗ “МНТУ імені академіка Юрія Бугая”

Перелік конкурсних предметів

                         Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних іспитів,творчих конкурсів)

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

Спеціальність ОС молодшого бакалавра, бакалавра(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямування), ОКР молодшого спеціаліста

Спеціалізація(освітня програма)

Перелік конкурсних предметів(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про повну загальна освіту

Мінімальнакількість балів

для допуску доучасті в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Код

Назва

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

2

Іноземна мова

0,35

100

3

на вибір: Історія України, Географія

0,3

100

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит в управлінні підприємства

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

2

Історія України

0,35

100

3

на вибір: Іноземна мова, Географія

0,3

100

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

2

Математика

0,35

100

3

на вибір: Іноземна мова, Географія

0,3

100

073

Менеджмент

Менеджмент

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

2

Математика

0,35

100

3

на вибір: Історія України, Іноземна мова

0,3

100

081*

Право*

Право

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

Конкурсний бал не менше 130

2

Історія України

0,35

100

3

на вибір: Географія, Іноземна мова

0,3

100

101

Екологія

Екологія

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

2

Біологія

0,35

100

3

на вибир: Історія України, Іноземна мова

0,25

100

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

2

Математика

0,35

100

3

на вибір: Фізика, Іноземна мова

0,3

100

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

2

Математика

0,35

100

3

на вибір: Історія України, Фізика

0,3

100

172

Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехнічні інформаційні технології

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

2

Математика

0,35

100

3

на вибір: Фізика, Іноземна мова

0,25

100

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

2

Біологія

0,35

100

3

на вибір: Математика, Хімія

0,25

100

185

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

2

Математика

0,35

100

3

на вибір: Географія, Фізика

0,25

100

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична реабілітація

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

2

Біологія

0,35

100

3

На вибір: Хімія, Історія України

0,3

100

281*

Публічне управління та адміністрування*

Публічне управління та адміністрування

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

Конкурсний бал не менше 130

2

Історія України

0,35

100

3

на вибір: Математика, Географія

0,3

100

292*

Міжнародні економічні відносини*

Міжнародний бізнес

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

Конкурсний бал не менше 130

2

Іноземна мова

0,35

100

3

на вибір: Географія, Історія України

0,3

100

* Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше 130 балів для даних спеціальностей

 

Приймальна комісія

Графік роботи відбіркової комісії:

-         з 900 до 1800 у будні дні понеділок – п’ятниця;

-         у період з 10 липня по 08 вересня - у суботу з 1000 до 1500 ;

-         неділя - вихідний день.

Телефон для довідок (0626) 41-63-13, +380955221803

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти прийом заяв та документів, співбесіди, вступні іспити проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма

навчання

І потік

ІІ потік

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження  необхідних документів

01 липня  –  30  серпня 

Прийому заяв та документів для осіб які вступають на основі співбесіди та вступних іспитів

10 липня –16 липня 18:00  

 

05 серпня – 15 серпня 18:00  

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають  за результатами сертифікатів ЗНО

10 липня  – 22 липня18:00

 

05 серпня – 15 серпня 18:00  

Строки проведення співбесід

17 липня – 19 липня

16 серпня -20 серпня

Строки проведення вступних іспитів

17 липня – 22 липня

 

16 серпня -23 серпня

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

 

01 серпня

 

29 серпня

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 вересня

не пізніше  30 листопада

 

Прийом заяв та документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма

навчання

І потік

ІІ потік

Прийому заяв та документів

10 липня -22 липня 18:00

12 серпня  –  08 вересня 18:00

Строки проведення фахових вступних випробувань

23 липня – 30 липня

09 вересня – 14 вересня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

05 серпня

 

20 вересня

Терміни зарахування вступників

 не пізніше 30 вересня

не пізніше 30 листопада 

Надання та обробка персональних даних

Надання та обробка персональних даних

Надані Вами в ході реєстрації персональні дані (далі - ПД), що містять ім'я та прізвище, адресу електронної пошти і номер телефону, паспортні дані, що внесені в базу ПД користувачів ditm.com.ua і будуть оброблятися спеціально уповноваженими співробітниками з метою:

- отримання статистичної інформації про наших користувачів;

- перевірки відповідності користувача вимогам реєстрації;

- контакту з користувачем;

- розсилки користувачам інформації.

Просимо звернути увагу, що давши згоду на обробку Ваших ПД в базі персональних даних користувачів ditm.com.ua, Ви маєте такі права:

- отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, у тому числі інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші ПД, що містяться в нашій базі;

- отримавати доступ до своїх ПД, що містяться в нашій базі;

- отримувати не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші ПД в нашій базі ПД, а також отримувати копію Ваших ПД, що зберігаються;

- висувати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших ПД, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

Також повідомляємо, що власником бази персональних даних користувачів ditm.com.ua є ДІТМ МНТУ. На підставі договору між ДІТМ МНТУ і Компанією CityHost.UA база персональних даних зберігається на серверах CityHost.UA.

Окремо слід відзначити, що ДІТМ МНТУ як власник гарантує безпеку ПД, які Ви надаєте нашій компанії. Ці ПД захищені від доступу неуповноважених осіб, зберігаються і обробляються відповідно до умов Вашої згоди на обробку ПД, ЗУ «Про захист персональних даних», Конвенцією про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних.
Профориентация

Правильный выбор - залог успеха

Осознанный выбор профессии влияет на дальнейшую жизнь, определяет успешность самореализации, социализации, карьерного и профессионального роста. Необходимость организации эффективного профессионального консультирования, направленного на помощь подростку в этом, отвечает общественным и личностным требованиям, делает эту проблему чрезвычайно актуальной.

Почему в последнее время выросла актуальность проблемы профориентации? Как изменились взгляды на ее задачу?
Кем быть?

Подробнее...

Яндекс.Метрика